AITOM

Technické požadavky

Základní požadavky pro AitomCMS 5

 • Apache 2.4 a vyšší
 • PHP >=7.0 <7.3  (PHP >=5.6 <7.1 pro AitomCMS 5 do verze 0.15.2 včetně)
 • Mysql 5.0.52 a vyšší, s podporou InnoDB 
 • Apache: rewrite_module, headers_module, filter_module, version_module, expires_module, include_module + povolen .htaccess
 • Apache: možnost nastavení DocumentRoot složky do vnořené složky htdocs v projektu
 • Možnost nastavení práv pro zápis na složky
 • Server by měl podporovat Locales a podporovat případné požadované jazyky pro případné jazykové mutace

Konfigurace PHP

 • post_max_size > 2MB, ideálně 20MB i více, podle velikosti souborů, které chcete nahrávat
 • upload_max_filesize > jako post_max_size
 • memory_limit alespoň 64MB, ideálně 128MB
 • vypnuté magic_quotes_gpc a magic_quotes_runtime vypnuté register_globals, zend.ze1_compatibility_mode a session_autostart
 • dostupné funkce ini_set(), error_reporting(), flock()
 • dostupné shell_exec (nepovinné - výhodou)

Potřebná rozšíření PHP

 • GD extension, Bundled GD extension
 • Gettext
 • Curl
 • Reflection extension
 • SPL extension
 • PCRE extension
 • ICONV extension
 • PHP tokenizer
 • PDO extension
 • Multibyte String extension, Multibyte String function overloading
 • Fileinfo extension
 • OpenSSL
 • Zip
 • Mysqli
 • SOAP
 • php_intl (nepovinně)

Pro cloudový server

 • možnost specifikovat, které složky budou sdílené napříč servery v cloudu
 • Memcache, případně Redis, nebo jiný systém pro podporu společné cache výhodou

Cizí hosting lze otestovat pomocí requirements-checkeru (requirements-checker pro starší verze), který vychází z Nette requirement checkeru a je doplněn o kontrolu dalších specifických knihoven pro Aitom.

Další požadavky viz Nette requirements

Stránka se načítá...